Gabna förlorade mot gruvbolag

Gruvbolaget Copperstone får fortsätta leta efter mineraler.

Kartbild över Giron. Det rosa är Copperstones undersökningstillsånd

Förvaltningsrätten gav gruvbolaget Copperstone rätt till undersökningstillstånd på marker inom Gabna sameby och som samebyn menar påverkar renskötseln. Enligt samebyn hade Bergstaten inte tagit hänsyn till de negativa effekterna hur detta påverkar samiska kulturen, naturen och rennäringen med ytterligare intrång. Men domstolen bedömer att Bergstatens beslut står fast, och att samebyns frågor inte är aktuella i det inledande skedet.

Tillståndet gäller i tre år från den 1 november 2023 till 1 november 2026.

Rulla till toppen