Världspremiär för samrådsguiden

Tips och råd för dig som representerar en sameby i olika möten med bolag eller myndigheter.

Boken är uppdelad i tre olika delar; beskrivning av vilka olika möten som finns, checklistor samt lagstiftning. Min Ođđa Girons projektledare Jannie Staffansson har tillsammans med juristen Rebecka Forsgren sammanställt guiden. Syftet är att samrådsguiden ska kunna vara behjälplig för dig som är ny på samråd eller för dig som bara vill friska upp minnet. Att nu äntligen kunna få hålla boken i sina händer känns bra, säger Jannie Staffansson, projektledare Min Ođđa Giron.

– Jag tror att alla i projektet, vare sig man jobbat lite eller mycket är väldigt glada att den är färdig. Det känns skönt och väldigt fint att ha en produkt i handen som man kan dela med sig av.

”Tanken är att alla samebyar vill och ska använda boken”

2020 började arbetet med samrådsguiden efter en idé från samebyarna Laevas och Gabna. De såg ett behov och att man behöver ett stöd för att veta sina rättigheter i olika möten, och även få kunskap av vilka lagar och regelverk som finns. Båda samebyarna har varit med i många processer och ville dela med sig av kunskap och erfarenhet.

– En anledning är att det ofta är styrelsen som sitter på dem här mötena, men styrelser byts ju också ut. Det kommer in nya i styrelserna som kanske är unga och inte har samma erfarenhet. Då kan man använda det här verktyget för att till exempel veta vad som gäller då det är samråd eller konsultationsmöte.

Jannie fortsätter:

– Den andra aspekten är att den här produkten också är ett verktyg försöka förändra maktobalansen, som samebyar har upplevt då man varit i möten med olika aktörer.

Utmaning att arbeta med språket

– Det har varit en utmaning att hitta arbetskraft, så vi är glad att vi haft Rebecka med oss under hela processen. Kunskapen finns i Sápmi, hos byarna och många andra, så är det svårt att hitta folk som faktiskt kan arbeta. Den andra saken har faktiskt varit att arbeta med språket, säger Jannie och fortsätter.

Det finns en tanke varför samrådsguiden har den här storleken – den ska vara lätt att ha med. Den passar i jackfickan, skoterlådan eller datorväskan. Foto: Julia Rensberg

– Att göra lagar och regelverk till ett språk som ska vara enkelt. Det ska vara lättläst och ska inte krävas så mycket av ens kapacitet för att förstå vad lagen egentligen säger. Det har tagit mycket mer tid än vad vi föreställt oss. Men också varit väldigt lärorikt för oss, att använda ord som är mer lättsmälta, säger Jannie Staffansson.

Vad är planen med samrådsguiden nu framåt?

– Min stora förhoppning är den ska användas. Men det är också min stora rädsla att den inte gör det. Vi vill göra något som är nyttigt och som ska göra skillnad. Vi hoppas också att vi får medel till att hålla utbildningar i samrådsguiden för andra samebyar och inte bara för Laevas och Gabna, säger Jannie Staffansson.

Samrådsguiden finns inte tillgänglig att ladda ner från nätet, bara i bokform.

Samrådsguiden är framtagen av projektet Min Ođđa Giron som ägs av samebyarna Laevas och Gabna. Projektet riktar stort tack till projektfinansiärerna Sámediggi, Region Norrbotten, Kiruna kommun, LKAB och Samefonden.

Rulla till toppen