De hedrade och mindes förlorade betesmarker i Kiruna

Gabna och Laevas ungdomar anordnade en manifestation och en minnesceremoni mot exploateringar

Manifestation, minnesceremoni, Giron,

Under tystnad men med beslutsamhet gick många samer genom Kirunas nya centrums gator. Längst fram var det en ackja som bars av sex stycken. Det var ungdomar från Laevas och Gabnas samebyar som arrangerade en manifestation för att stoppa gruvexploateringar och de krävde att EU tar sitt ansvar för Europas enda urfolk; samerna. Demonstrationen var utformad som en minnesceremoni, då man inte ville ha en högljudd demonstration. Minnesceremonin var planerad och utfördes av ungdomar från båda samebyarna, som arbetat med den under hela våren.

Det var lördagen den 26 augusti som torget i Kiruna intogs av många samer, flertalet bar kolt. Ackjan som varit i Karin Kvarfordt Niias familjs ägo och som varit med på renflyttningar på de marker där torget nu är, då man fortfarande kunde använda flyttleden genom nuvarande Giron.

Då ackjan lades ner på torget fick deltagarna gå fram en och en och lägga ner björkris eller blommor som ett sista farväl. En person lade ner sitt gamla lasso som en sista hälsning. Det var väldigt känslosam och laddad stämning på torget.

Det följdes upp av tal av AnneLaila Blind, Helena Partapuoli, Karolina Pokka, Jessika Allas, Hanna Keinil och Nils-Joel Partapuoli där de berättade om hur markerna använts tidigare och vad de betyder för dem.

Minnesceremonin samlade många människor och organisationer som deltog men som också var med och gav sitt stöd genom tal eller plakat. Klimataktivisten Greta Thunberg, Beaska Niillas från norska Sametinget, Sáminuorra och SSR var några.

Rulla till toppen