Pressmeddelande: Sveriges skamlösa jakt på ”gröna” metaller skapar konflikt med EUs enda urfolk – samerna

Det svenska ordförandeskapet startar med att EU-toppar träffas i Giron (Kiruna), på urfolket samernas mark. Ett statligt ägt bolag som systematiskt osynliggör och tränger undan samer och samisk kultur.

Det svenska ordförandeskapet startar med att EU-toppar träffas i Giron (Kiruna), på urfolket samernas mark. Ett statligt ägt bolag som systematiskt osynliggör och tränger undan samer och samisk kultur.

Svenska staten, som till 100 % äger LKAB, har avsikten att öppna ytterligare en gruva. Det samiska traditionella renskötselområdet klyvs i två delar och samernas rätt att utöva sin kultur omöjliggörs. Förevändningen är den ”gröna” omställningen och geopolitik.

Det samiska urfolket verkar sakna betydelse både för Sverige och EU.

Området är sedan början av 1900-talet redan hårt exploaterat av gruvnäringen. Samerna har successivt tvingats bort från mark, boplatser och traditionella renvandringsleder kan inte längre nyttjas. LKABs ständigt expanderande gruvbrytning och malmtransporter sker på bekostnad av samernas möjligheter att utöva och bevara sin kultur.

Renskötseln i området står inför en kollaps och de renar som kommer att finnas kvar kommer inte längre att kunna ströva fritt som de alltid gjort. Renskötseln som grund för den samiska kulturen är hotad. Den nu aktuella gruvan kommer att väsentligt försvåra renskötseln och kapa den sista förbindelsen för renarna förbi Kiruna. Med det kränks samernas rätt att utöva sin kultur i området.

Återigen förväntas samerna – med tvång från ett bolag ägt av svenska staten – avstå mark, kultur, platsnamn, traditioner och framtid på de marker som man levt på sedan urminnes tider.

EUs enda erkända urfolk förväntas bära bördan för EU politikers och industrins önskan efter ”gröna mineraler”.

EUs sista urfolk offras för att lösa EUs beroende av Kina och Ryssland.

Sverige, ett land känt för att stå upp för mänskliga rättigheter, är med detta steg villig att kränka samers mänskliga rättigheter och offra de samiska barnens framtid och rätt att utöva sin kultur.

Kontakt:
Karin Kvarfordt Niia, Gabna sameby tel. +46 730 42 89 39
Matti Blind Berg, Svenska Samerns Riksförbund tel. +46 70 397 69 77

Ladda ner pressmeddelandet här:

Rulla till toppen