Domstolsförhandling om miljötillstånd för gruvverksamhet har startat  

Huvudförhandlingen ska pågå i tre veckor

Skylt i en korridor

Nu startar domstolsförhandling om miljötillstånd för gruvverksamhet

Gruvbolaget har ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till att bedriva gruvverksamhet vid Goddegobba (Viscaria) i Kiruna kommun. Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling i målet. Bakgrunden är att gruvbolaget planerar att återuppta och utöka kopparbrytningen.

Det aktuella området ligger inom Laevas samebys område, just väster om Kiruna. Samebyn menar att ett miljöstillstånd inte kan beviljas, eftersom det skulle påverka renskötseln i mycket hög grad.

Huvudförhandlingen i Mark- och miljödomstolen kommer att pågå under tre veckor.

Det här rapporterade media om rättegångens första dag:

SVT Sápmi: https://www.svt.se/nyheter/sapmi/nu-avgors-framtiden-for-kirunas-viscariagruva

Sameradion: https://sverigesradio.se/artikel/ordforande-i-laevas-om-gruvprocessen-tung-kansla

NSD: https://nsd.se/nyheter/kiruna/artikel/copperstone-andrar-brytningsmetod-i-en-del-av-viscaria/r5v360qj

Rulla till toppen