Hatbrott och rasism mot samer förekommer i många miljöer

Det visar den första rapporten som gjorts om hatbrott mot samer

En framsida på en rapport

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) har för första gången släppt en rapport där man tittat på rasism och hatbrott mot samer. Och rapporten som släpptes den 29 april, visar att hatet och rasismen förekommer i många olika sammanhang och miljöer; på skolan, på arbetsplatser, hemma, på offentliga plaster och inte minst på internet.

För två år sedan gav regeringen BRÅ i uppdrag att göra en studie om hatbrott mot samer. Genom intervjuer, polisanmälningar och förundersökningar har skaffat sig mer kunskap om saken, men också ett underlag i förebyggande syfte.

Renägande samer i Norrbotten kan vara särskilt utsatta för hatbrott

BRÅ har intervjuat 43 personer, varav där de flesta har varit utsatta för hatbrott. Och rennäringen utsätts för olika händelser. I intervjuerna nämns smitning vid renpåkörning och hundar som jagat eller attackerat renar. Det kan också handla om renar som medvetet körts över med skotrar eller skjutits och brottsplatsen är ofta skogen. Enligt rapporten är renägande samer i Norrbotten, men också i Härjedalen de som drabbas värst.

– Ofta känner man den som hotar och man vill inte göra situationen värre genom att göra en polisanmälan. Ord står mot ord och förtroendet för polisen är inte alltid så högt, säger utredare Lou Huuva i ett pressmeddelande.

Stor kunskapsbrist om hat mot samer

En del av hatbrotten som rennäringen drabbas av är konflikter med markägare, jägare och bönder som inte vill att renar vistas på vissa områden, eller andra som känner sig begränsade av renskötselrätten. Även i samband med rättsprocesser där samiska rättigheter behandlas har flera uppgett att man upplever ett ökat hat.

BRÅ menar att det behövs fler studier för att öka kunskapen om rasism och hat mot samer.

– Det är en tydlig brist, då hatbrott utgår från fördomar och negativa föreställningar. Att öka kunskapen om samer är med andra ord grundläggande för att motverka hatbrotten. Här är till exempel skolan en viktig aktör, säger Lisa Wallin, projektledare BRÅ.

Några åtgärder enligt BRÅ
  • Inrätta poliser specialiserade på hatbrott mot samer i polisregion Nord.
  • En brottsrubricering med ett straffvärde som tydliggör att renen är särskilt skyddsvärd utifrån ett kulturbärande perspektiv.
  • Inkludera hatbrott mot samer i lokala och regionala kartläggningar av brottsligheten inom samiska förvaltningskommuner.

Här kan du läsa hela BRÅ:s rapport om hatbrott mot samer.

Text: Anna-Karin Niia

Rulla till toppen